Hầu hết người dùng hiện nay đều sử dụng Internet để tìm kiếm thông tin về sản phẩm và dịch vụ. Nếu doanh nghiệp của bạn không có một trang web riêng, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội tiếp cận khách hàng tiềm năng trực tuyến